Over het Consultatiebureau

Consultatiebureau

Het consultatiebureau valt onder de GGD Jeugdgezondheidszorg en verleent medische basiszorg en preventieve zorg aan kinderen van 0 tot 6 jaar. Bij het consultatiebureau worden kinderen om en om gecontroleerd door een verpleegkundige en/of arts.

Zorg na de kraamweek/Wijkverpleegkunde

Als je na de geboorte van je kindje de geboorteaangifte doet, gaat er automatisch een bericht naar de Jeugdgezondheidszorg dat je kindje geboren is en wordt er een dossier geopend. Hiervoor hoef je dus zelf niets te doen.

In de kraamtijd is de verloskundige verantwoordelijk voor de zorg voor jouw kindje. Na de kraamweek wordt de zorg rondom je kindje overgenomen door het consultatiebureau. De wijkverpleegkundige belt wanneer je baby 10 tot 14 dagen oud is om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Kennismaking en uitleg

Meestal komt de wijkverpleegkundige langs wanneer je baby ongeveer 3 weken oud is. Tijdens dit bezoek maakt ze kennis met jou en je baby en geeft ze uitleg over het consultatiebureau, de controles, de vaccinaties (rijksvaccinatieprogramma) en het inloopspreekuur. Tijdens het huisbezoek wordt je baby ook gewogen.