Vergoedingen voor verloskundige zorg

Zwangerschapscontroles

Op deze pagina bieden we een helder overzicht van welke kosten rondom verloskundige zorgverlening binnen het basispakket van je zorgverzekering vallen en welke niet. Bij Vida Verloskunde hebben we voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Kinderwens
Wij bieden als praktijk gratis een kinderwens consult aan bij ons op de praktijk.

Zwangerschap
De verloskundige begeleiding van de zwangerschap zelf wordt volledig vergoed binnen het basispakket. Wel kan het zijn dat je voor o.a. bloedonderzoeken een deel eigen risico moet betalen.

Bevalling
Verloskundige begeleiding tijdens de bevalling wordt altijd binnen het basispakket vergoed. De kosten van een poliklinische bevalling (of eigen wens bevallen in het ziekenhuis zonder medische indicatie) worden niet vergoed door de basisverzekering. Wij raden aan om je zorgverzekering te benaderen over de mate van vergoeding bij een aanvullende verzekering, hier zijn verschillende dekkingen van toepassing.

Kraambedcontroles
Controles in je kraamweek worden volledig vergoed door iedere verzekeraar.

Anticonceptiezorg
Anticonceptiezorg in Nederland is gratis tot 18 jaar. Boven de leeftijd van 18 worden de kosten van anticonceptie niet vergoed vanuit de basisverzekering. De plaatsing van anticonceptie wordt wel vergoed vanuit de basisverzekering.

  • Het anticonceptieconsult bij ons op de praktijk | ( Gratis)
  • Binnen 5 maanden verwijderen / opnieuw plaatsen valt niet onder de vergoeding
  • Koperspiraal T-safe | € 79,95
  • Koperspiraal Multi-safe | € 59,95
  • Mirena | € 149,95
  • Kyleena | €149,65
  • Implanon | € 129,60

Door duidelijkheid te bieden over vergoedingen streven we ernaar om jouw zwangerschaps- en bevallingservaring zo zorgeloos mogelijk te maken.