Klachtenregeling

Voor een veilig en goed verloop van de zwangerschap en de bevalling, is de inzet van alle partijen van belang. Wij streven naar een sfeer van openheid met daarin wederzijds respect.

Mocht je klachten hebben over de door ons verleende zorg, bespreek deze alsjeblieft met ons persoonlijk, zodat wij zo nodig zaken kunnen bijstellen.

Indien je een klacht hebt die je, na overleg met ons, toch wil voorleggen aan een klachtencommissie, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30) via 088-0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl.